AUTEURSRECHT & PATENTEN
Deze website is gebouwd en gevuld met zorg en aandacht. De site en alle inhoud zijn eigendom van Ensō Designs en zijn als zodanig volledig beschermd door de desbetreffende internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrecht wetten. Tenzij anders vermeld, heeft u toegang tot informatie en toestemming materiaal te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de informatie op deze website te verspreiden.

SITE INHOUD
De inhoud van deze site is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Ondanks de inspanningen om nauwkeurige en recente informatie te bieden, is Ensō Designs niet aansprakelijk voor onvolledige, verouderde of onjuiste informatie en wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud ervan af. Bezoekers die deze website gebruiken en vertrouwen op de informatie doen dit voor eigen risico.

EXTERNE LINKS
Ensō Designs is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van enige andere websites waarnaar een link wordt geboden en staat niet noodzakelijkerwijs achter hun standpunten.

BIJDRAGEN DELEN
Door het delen van een eventuele bijdragen in de vorm van tekst, foto’s, afbeeldingen, video of audio, geeft u toestemming om het materiaal kosteloos te gebruiken op welke manier dan ook (inclusief wijzigen of verwijderen). Om uw bijdrage te kunnen gebruiken, bevestigt u dat uw bijdrage uw eigen origineel werk is, niet lasterlijk is, geen inbreuk maakt op enige wetten en dat u het recht heeft om Ensō Designs toestemming te verlenen om het te gebruiken voor het hierboven vermelde doel.

GEBRUIK VAN DE SITE
U mag de website niet gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband gebracht kan worden met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijke doel of activiteit.

BESCHIKBAARHEID, VIRUSSEN & SCHADE
Ensō Designs garandeert niet dat de functies die beschikbaar zijn op deze website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de server die ter beschikking gesteld wordt vrij is van virussen of bugs.

Deze disclaimer kan aan verandering onderhevig zijn.

© Copyright 2018